ขบวนการเพิ่มความสูงพอให้กายมีความสูงทวี เพราะด้วยบุคลิกภาพที่ดี

แนวทางทําให้ดำเกิง แนวทางเพิ่มความสูง เราเพิ่มวัตถุปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้ดำเกิง ต้นเหตุ กับแนวทางที่จะเก่งทำให้ราบกรรมพันธุ์มาให้คุณ ใช้ประโยชน์ ซึ่งเก่งเพิ่มความสูงขึ้นได้อีกบานตะเกียง อย่างแน่แท้ เพราะด้วยรุ่นเจริญ กับ ผมเพิ่มวิชาความรู้ด้านต่าง เพื่อ เพิ่มความสูงเฉก กรรมพันธุ์ ข้าวเพิ่มความสูง กีฬาที่เป็นเหตุให้สูงกับค่อม กับฮอโมนที่เป็นเหตุให้สูง แนวทางเป็นเหตุให้สูง มี 3 แนวทางคือ1. แนวทางเป็นเหตุให้สูงเพราะด้วยรุ่นเจริญ (เพราะด้วยผู้ที่อายุไม่พ้น 25 ศก ) 2. แนวทางเป็นเหตุให้สูงเพราะด้วยรุ่นสกัดกั้นเจริญ (ยุทธวิธีผ่าตัด)3. แนวทางเป็นเหตุให้สูงเพราะด้วยทุกวัย (1 นาที สูงขยาย 1 เซ็นต์) เคล็ดลับเพิ่มความสูงจากนายแพทย์ความเจ็บป่วยตระหนี่ญี่ปุ่น ทัศนะผลลัพธ์แท้จริงแนวทางเป็นเหตุให้ดำเกิงเพราะด้วยรุ่นเจริญ (เพราะด้วยผู้ที่อายุไม่เกิน 25 ปี)ข่าวดี กรรมพันธุ์ มิได้ถือให้คุณค่อมใช่ไหมดำเกิงเรื่อยไป การที่คุณจะดำเกิงใช่ไหมค่อม จะทำด้วยวัตถุปัจจัยต่างๆวัตถุปัจจัยที่ เพื่อความสูง แนวทางเป็นเหตุให้สูง มีแบบนี้ 1. กรรมพันธุ์ ใช่ไหม กรรมพันธุ์ สด มาเพิ่มความสูงง่ายๆ เพราะด้วยโยคะกันดีกว่าครับ ท่าโยคะเหล่านี้ ได้มาผละ สถาบันสอนโยคะ NEW YORK พวกเขาบอกว่าเว้นแต่ว่าจะได้สุขภาพที่ดี จากการเล่นโยคะจบ ท่าเหล่านี้ ยังจะช่วยเหลือเพิ่มความสูงได้อีกถึง 2 นิ้ว  ก็ไม่รู้นะครับ ว่าต้องเล่นนานเท่าไรถึงจะได้ บทความสูง เหตุเพราะเขามิได้บอกไว้ แต่ที่แน่ๆ ได้สุขภาพที่ดีจริงๆขอรับกระผม

การเล่าเรียนสรรพคุณขมิ้นชันในการรักษาสิว

ที่มาพร้อมกับจุดสำคัญคุณสมบัติของขมิ้นชันในการรักษาสิว  ในชนิดหัวสิวที่สั่งงานโดยการเคลือบขมิ้นชัน พร้อมกับจำพวกหัวสิวที่ไม่ทาขมิ้นชัน  ในหัวสิวนั้นต้องเหมือนกันพร้อมกับเป็นในเวลาละม้ายกันเป้าประสงค์เพื่อลองเชิงคุณสมบัติในการรักษาสิว เมื่อทาสารหลอมละลายขมิ้นชันเทียบเคียงพร้อมทั้งกรณีไม่ทาด้วยสารสลายขมิ้นชัน ทางการจัดการเลือกตั้งแบบโควต้าในพันธุ์วัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นสิวและพวงอายุสูง จำนวน 52 สัตว์ 83 คู่หัวสิว เทียบเคียงด้วยทางเข้าคู่หัวสิวในคนเดียวกัน เพราะว่าในแต่ละคู่ของหัวสิว จะมีเมล็ดหนึ่งที่เคลือบด้วยสารละลายขมิ้นชัน อีกเมล็ดหนึ่งไม่ทา ตามข้อมูลออกการเยียวยา 2 อาทิตย์  ขึ้นไป ข้อมูลออกการเรียนในพวงชาวเมืองแม่แบบที่มีการรักษาสิว ปริมาณ 52 คน 83 คู่หัวสิว ใน 2 อาทิตย์ พบว่าหัวสิวที่ทาด้วยขมิ้นชัน มีตำแหน่งการวาก 67 % หัวสิวที่มิได้ทาขมิ้นชันอัตราการวาก 35 %  ย่อว่าหัวสิวที่ทาขมิ้นชันนั้นมีตำแหน่งการวากตริเป็น  2  เท่ากันของสิวหัวสิวที่มิได้ทาขมิ้นชันซึ่งแหวกแนวกันอย่างมีนัยประธานทางสถิติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการรักษาสิวที่ดีเลิศเลอ

มัลดิฟส์ และหลักพวกพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้น

รัฐบาลมัลดีฟส์ได้จดแนวนโยบายทิศพลังงาน ดังนี้ การตั้งที่หวังให้เป็นประเทศ carbon neutrality ข้างในปี 2562 ด้วยเหตุว่ามัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่สูงกว่าลำดับขั้นน้ำเค็มเพียง 1.5 เมตร จึงได้รับผลกระทบจากลำดับขั้นวารีชลาลัยที่สูงขึ้น พร้อมกับจากสภาพอากาศที่ผันจากภาวะโลกร้อนโดยตรง ครั้นแล้ว มัลดีฟส์จึงเป็นประเทศที่ตื่นตัวในหลักสำคัญการผันของลักษณะภูมิอากาศมาก เช่นเดียวกับ มีการเพิ่มพูนแบบอย่างล่าการใช้พลังงานของภาคต่าง ผลรวมการปล่อยก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจก การออกกฏหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสังเกตมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของภาคการเกิดต่างๆ ฯลฯ – ปรารถนาให้ชาวเมืองมีไฟฟ้าใช้ในสนนราคาที่สมเหตุผลออกจากโรงงานเกิดไฟฟ้าที่มี – มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าเชื้อเพลิง(fossil fuel) จากพิเทศร้อยละ 100 ด้วยเหตุว่าไม่มีแหล่งพลังงาน (ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) ของตนเอง ครั้นแล้ว รัฐบาลจึงต้องล่าสนนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่างเข้าถึงตัว ด้วยเหตุว่าความปั่นป่วนของสนนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อภาวการณ์เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางพลังงาน และเหยื่อ ของประเทศไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้ นับว่าเป็นข้อผูกมัดของรัฐบาลมัลดีฟส์อย่างหนัก

การที่ผมมีอยู่ความอยากสูง ส่งผลลัพธ์ให้มีการแปรเปลี่ยนไปในด้านที่มีการเจริญมากเพิ่มขึ้นของร่างกายและจิตใจ

มนุษย์เราจะงอกงามจากวัยแบเบาะทารกไปสู่วัยต้น วัยหนุ่มวัยสาวกระทั่งถึงวัยผู้สูงวัย การงอกงามของมนุษย์เราทำได้ไม่อย่างเดียวกัน ดังนี้จะเกิดอยู่กับวัตถุปัจจัยหลากหลายชนิด ประดุจดัง กรรมพันธุ์ เพศอายุ ความเชื่อข้าวปลาอาหารการ ล้วนแล้วจนสภาพแวดล้อมเป็นอาทิ 1.นักเรียนเก่งอธิบายการแปรผันแบบอย่างของตัวตนในระหว่างการอยากสูงกับงอกงาม 2. นักเรียนสามารถใช้วัสดุวัดส่วนอยากสูง ตวงความหนักเบาและเก็บประมวลประกาศได้อย่างแม่นยำ 3.นักเรียนสามารถทำนูลแนวปฏิบัติตนเพื่อบ่ายเบี่ยงวัตถุปัจจัยที่ครอบครองอุปสรรคต่อการงอกงามของสรีระได้ 4.นักเรียนมีความรู้และซับซาบข้ออยากสูง เรียบร้อยการงอกงามของร่างกายและจิตใจ จุดสำคัญการเรียน1.การแปรผันทรวดทรงของเนื้อตัวในระหว่างการงอกงาม 2.การใช้วัสดุวัดส่วนสูง ตวงความหนักเบากับเก็บประมวลประกาศ 3.หลักยึดปฏิบัติตนเพื่อให้กายงอกงาม 4.แนวปฏิบัติตนเพื่อบ่ายเบี่ยงวัตถุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการงอกงามของสรีระ  งานบูรณาการหลักยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักยึดความพอหอมปากหอมคอ 1.ซับซาบตัวเองต่อการอยากสูง การแก้ไขแบบอย่างของสรีระในระหว่างการงอกงาม 2.ใช้วัสดุวัดส่วนสูง  ตวงความหนักเบาและเก็บประมวลประกาศได้แยบยลกับเนื้องานฉลอง

ก่อบริการค้าขายข้างหน้าร้านค้าของโปรแกรม Pos นั่นมีความสลักสำคัญ กับมีเหตุจำเป็นเหลือเกินตกขอบ

โปรแกรม Pos (Point of Sale) หมายถึง การดำเนินการผลงาน ที่ จุดทำการค้า ไม่ใช่หรือขนานนามหมูว่า การค้าหลีกหน้าร้านค้า เช่นว่า ร้านขายของปลีกย่อยต่างๆ ร้านขายที่จับ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ก่อนกำหนดภารกิจ ต้องทำตรวจค้นผังสมุดบัญชีก่อนว่า สินทรัพย์ในสมุดบัญชีของแต่ละสมุดบัญชีมีโควตาเท่าใด สำหรับเสร็จปกปักรักษาการพลั้งพลาดเกี่ยวตัวเลขในสมุดบัญชี ดังแสดงตามรูปที่ 1 ต่อจากนั้นเมื่อมีการค้าหน้าร้านเกิดขึ้น ผู้ใช้งานรอบรู้เหยียบย่างทำโปรแกรม Pos ได้โดยเหยียบย่างที่เมนู Point of Sale เคหสถานด้านซ้ายมือของรายการ ต่อจากนั้นให้เข้าที่เมนู Order of the day เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานของ PoS ตามรูปที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าต่างภารกิจของโปรแกรม Pos แล้ว ผู้ใช้งานอาจกลับตาลปัตรแบบทัศน์ของหน้าต่างได้โดยการกดปุ่ม Form ทางส่วนบนของ Icon สำหรับทำปรับโทษหน้าต่างภารกิจของโปรแกรม Pos ให้ดูมีรายละเอียดต่างเกี่ยวภารกิจยิ่งนักขึ้น ดังแสดงตามรูปที่ 3เมื่อดูต้นฉบับสมุดบัญชีแล้วจะคิดว่าช่องของ Petty Cash ยังไม่มีการปฏิวัติเนื่องจาก ผู้ใช้ผลงานยังไม่ไหวทำกดยืนยันภารกิจของ PoS เมื่อครู่เดียว ผู้ใช้งานอาจจะทำยืนยันภารกิจได้เพราะการกด Confirm โดยเลือกคัดที่เมนู Action ที่อยู่ชั้นบน

มีเคล็ดการเพิ่มส่วนสูงมาวาน พร้อมทั้งการบริโภคอาหารการกินที่ถูกทาง

สวัสดีจ๋า วันนี้เรามีวิถีทางทําให้สูงมาฝากกันจ๋า เป็นเทคนิคเค้าโครงไม่เลือนลับกับวิถีทางทําให้สูงด้วยว่าเพิ่มส่วนสูงจ๋า ส่วนสูงกลายเป็นอุปสรรคที่น่ากังวลกับหลายๆคน ฟังเพราะ คนที่ตัวสูงแถวเข่าดี จะแลเห็นดูมีบุคลิกดีกว่า คนที่เจ้าตัวเล็ก ถ้าเป็นระยะเวลาเด็กๆ บุพการีก็จะรบเร้าให้เราดื่มน้ำนมกันอื้อซ่าๆ เพราะถ้าสุภาพสตรีพอเริ่มมีต่อมโลหิตส่วนสูงก็จะมั่นคง อย่างเดียววันนี้คนเขียนมีวิถีทางทําให้สูงเพื่อเพิ่มส่วนสูงเหตุด้วยรุ่นๆอายุเกิน 18 ปีมาไหว้วานด้วยนะจ๋า ว้าว….ตาโตกันหละสิ- ขึ้นต้นเริ่มด้วย การบริหารร่างกายกันเป็นนิสัย ต่อเนื่อง เช่น เดินออกกำลังกายในตอนเช้า การออกกำลังกายจะสนับสนุนให้สังขารโตขึ้นได้ดี – ต่อไปก็กลับบ้านมาแดกอาหารเช้ากันสักนิดสักหน่อย การรับประทานข้าวปลาอาหารตอนเช้าจะช่วยเพิ่มส่วนสูง ให้กรรมวิธีเมตาบอลิซึมทำได้ทุเลา มานะรับประทานข้าวปลาอาหารมื้ออาหารเล็กแต่บ่อยๆนะคะ – มานะหลบหลีกวัตถุเสี่ยงโชคที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลถึงชีพิตักษัย ต่อการโตขึ้นตามประสา เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรากฏชัดมั้ยคะ วัตถุกลุ่มนี้ ยกเว้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายๆ อย่างแล้ว ยังจะมีผลเป็นเหตุให้ร่างกายและจิตใจของขาดลุ่ยสารอาหารที่มีผลต่อการโตขึ้นได้พร้อมด้วย – นอกจากเวลายืน หรือ ก้าวเดินควรหยัดคอและหัวให้ตั้งชันที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงคอ หรือว่าเวลาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำ หรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มนี้รอบรู้ส่งผลพวงต่อการเพิ่มส่วนสูง พร้อมกับความน้อมของโครงกระดูกสันหลัง ได้ด้วยนะคะ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีบุคลิกที่มิชอบ และยังทำให้ส่วนสูงย่นเข้าได้พร้อมด้วย เช่นนั้นจึ่งพึงนั่งลง หรือว่าก้าวเดินหลังถูกต้องพอให้กระดูกสันหลังอยู่ในอากัปกิริยาที่เหมาะ

การพิจารณาโปรแกรมบัญชีด้วยว่าผู้เป็นง่อยทางสายตา เพื่อที่จะชี้บอกไปใช้ในการประกอบกิจการ

เพราะการทำโพยไม่ได้ขึ้นกับประสิทธิภาพทางสรีระ แต่ขึ้นอยู่ความรู้ที่มี พร้อมทั้งไม่ต้องติดต่อสื่อสารสื่อสารกับคนทั่วถึงเท่าไรนัก เพราะฉะนี้ การทำโพยแล้วจึงเป็นงานที่ผู้ทุพพลภาพสามารถศักย แต่ผู้ทุพพลภาพทางสายตาจะมีข้อบกพร่องในด้านนี้ เพราะฉะนี้ โปรแกรมบัญชีนี้จึงบังเกิดมาด้วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถทำโพยด้วยช่วยสามัญชนอื่นๆ ในการประกอบอาชีพได้ และจะเป็นการสร้างงานและดุลภาคให้แก่ผู้ทุพพลภาพทางสายตาเพิ่มขึ้นเช่นกันยิ่งไปกว่านี้โปรแกรมบัญชีต่างๆ ที่มีผู้ประกอบการขึ้นมาเพื่อช่วยคนพิการนั้น ยังไม่ไหวตอบโจทย์ในการประกอบงานให้แก่ผู้พิการเท่าใด เพราะฉะนี้ โปรแกรมบัญชีนี้แล้วจึงบังเกิดมาบนพื้นฐานของการนำ Software ต่างๆ มาปรับใช้ด้วยใช้งานเพราะด้วยผู้พิการทางสายตา ให้สามารถทำคลุกกับบุคคลอื่นได้ในสังคม แต่เพราะการจัดแจงโพยนั้น มีข้อปลีกย่อยปลีกย่อยค่อนข้างมาก เพราะฉะนี้ ตัวโปรแกรมบัญชีนี้คงไม่สามารถทำโพยได้พรั่งพร้อมเหมือน Software ขององค์กรที่ออกตัวกัน กลับสามารถทำโพยเพราะด้วยห้างร้านเล็กๆ หรือกิจการค้าของตนเองได้ และยังสามารถนำไปใช้ที่แคชเชียร์ห้างร้าน เป็นการประกอบการงานให้แก่ผู้พิการอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกัน

การตรวจด้วยกันรังสรรค์หลักเกณฑ์คุณลักษณะของการงานแฟรนไชส์กาแฟสด

การดำเนินการประดิษฐ์มาตรฐานของกิจการค้าแฟรนไชส์กาแฟสดในปี 2551 ของกรมคืบหน้ากิจการค้าธุรกิจการค้าได้มีการคืบหน้าจากการสำรวจกิจการค้าแฟรนไชส์กาแฟสดผลรวม 86 กิจการค้า ดังนี้ได้มีการโดยสังเขปผลการวิเคาะห์เชิงวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อศึกษาภาพถ้วนทั่วของกิจการค้าแฟรนไชส์ในกรุงสยาม ถัดจากนั้นได้มีการสรุปวัตถุในการประมาณกิจการค้าแฟรนไชส์รวมไปถึงการปรับกระบวนการประเมินค่าคุณภาพ TQM เข้ามาใช้ในการเทียบมาตรฐานแฟรนไชส์ โดยมีแบบเป็น 7 ขั้ว นอกจากนั้นได้มีการออกวิธานมาตรฐานซึ่งมีเรื่องประกอบด้วยเหตุนี้ ได้มีการดีไซน์ตามขั้นตอนทางสถิติ และรั้งแบบอย่างการตรวจประเมินค่ามาตรฐานคุณภาพสากลเป็นบรรทัดฐาน และได้มีการปรับปรุงใช้ให้สมกับการไปกิจการค้าแฟรนไชส์กาแฟสด ที่มีหัวข้อฉีกแนวจากกิจการค้าถ้วนทั่ว การสรุปมาตรฐานคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดเพื่อใช้เพื่อการจัดการประเมินค่าของสมาคมเพื่อมอบให้สัญญาณมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์กาแฟสด ได้มีการประดิษฐ์เรื่องประกอบจากฐานข่าวกิจการค้าแฟรนไชส์ในกรุงสยาม รวมไปถึงแบบกรอบลู่ทางพิธานกิจการค้าแฟรนไชส์สากลเป็นหลักอย่างสืบเนื่อง นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การแสดงการวัดเพื่อการให้ข่าวป้อนกลับแก่สมาคมที่สมัครรับมาตรฐาน

สัมมนาอาจจะเอาใจใส่ธุรกิจก้าวหน้าสู่การแข่งขันในสภาพสากลได้

อีกด้วยที่ทำงานปลัดกระทรวงเที่ยงธรรมได้ออกกฎจัดแผนการสัมมนาเชิงดำเนินงาน ส่วน “การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในกิจธุระ (Happy Work Place)” ขึ้น เพื่อสอดรับตามเนื้อผ้าการวิวรรธน์คุณลักษณะการดำเนินการเคลียร์ภาครัฐ (PMQA) จำพวก 1 การชี้นำองค์การ โดยเทศมนตรีและบุคลากรในขึ้นตรงต่อที่ทำงานรัฐมนตรี และที่ทำงานปลัดกระทรวงเที่ยงธรรม ได้สมรู้ ทำกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดี ให้บุคลากรทุกสภาพสามารถดำเนินการภาระหน้าที่ราชการได้ตามความตั้งใจองค์การได้อย่างเป็นรูปเป็นร่าง สัมมนาโดยเรียกร้องให้เกิดประเพณีนิยมณความเป็นมิตรสามัคคี สร้างความชื่นชอบกิจธุระเป็นทีม สร้างความผูกพันสมรู้ประสมประสานกิจธุระเป็นโครงข่ายให้เกิดขึ้น และเป็นกาลอันดีที่เทศมนตรีและบุคลากรสถานีในขึ้นตรงต่อที่ทำงานรัฐมนตรี และที่ทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะได้ร่วมใจกันวิวรรธน์จิตรับอาสาโดยผ่านกิจกรรมทำผลให้แก่ชุมชน ซึ่งจัดเป็นแผนการสัมมนา ที่ที่ทำงานปลัดกระทรวงเที่ยงธรรมได้ให้จุดสำคัญ ซึ่งจำต้องต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย  ตั้งแต่เทศมนตรีระดับสูง  ผู้บังคับการทุกสภาพและบุคลากรในขึ้นตรงต่อที่ทำงานรัฐมนตรี และที่ทำงานปลัดกระทรวงเที่ยงธรรม

การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา กรุณาในการค้นหามันตาได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา กรุณาในการหาปัญญาได้เป็นอย่างดี ในการดำรงชีวิตทุกวันครอบคลุมคนเราจะเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของประสาทสัมผัส ทั้ง 5 เช่น กาย หู จมูก ลิ้น และจิตใจ ถ้าสิ่งที่มาเนื่องกับความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี แต่ถ้าหากสิ่งที่มาเนื่องกับความรู้สึกเป็นสิ่งที่สวะก็จะเกิดความเห็นที่เลวทราม ทำให้ฟุ้งซ่านหนักใจจนไม่สามารถดำเนินการปกติวิสัยของชีวิตได้ ในเนื้อความกระนี้ เครื่องมือที่จะชักชวนหรือฝึกอบรมจิตให้เกิดภาวะจิตสงบ ก็คือองค์ความถูกต้องรากฐานที่เรียกว่าสติ โดยเหตุสติเป็นเครื่องชักกะเย่อหรือไม่ก็กุมใจไว้กับความรู้สึก สติคือความนึกถึงได้ ความไม่เหม่อ เลอะเลือน ประมาท หรือไม่ชะล่าใจ การมีลมหายใจอยู่อย่างไม่ไร้สติ หรือการใช้สติอยู่เป็นนิตย์ในการดำรงชีวิต ไม่ปล่อยให้ทัศนคติฟุ้งซ่านไปตามความรู้สึก คอยเฝ้าระวังความรู้สึก นึกถึงไว้เสมอ มิให้เลอะเลือน ย่อมทำให้จิตเกิดภาวะจิตสงบ ซึ่งเป็นสภาพที่จิตมีความรู้สึกเป็นหนึ่งหรือการที่จิตแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนมนานนมนาน การฝึกอบรมสมาธิก็คือกระบวนการในการฝึกอบรมจิตใจ|อารมณ์|ความรู้สึก|สปิริต|จิตวิญญาณ|ใจคอ|ใจ|อัธยาศัย|จิต|ความคิด|ดวงจิต|ดวงใจ|อารมณ์ทางใจ}ให้ยืนหยัด เป็นการฝึกฝนวางระเบียบทัศนคติของตัวเอง เพื่อให้กิจการงานมีศักยภาพ เป็นการเพิ่มปริมาณงานต่อหน้า ตลอดจนบุคลิกลักษณะภาพ และเพื่อใช้เป็นฐานของปัญญาการทราบสิ่งทั้งสิ้นตามข้อเท็จจริง

ของที่ตกค้างกาแฟสดมีประโยชน์ยิ่งกว่าที่ครุ่นคิด จัดการอะไรได้หลายชนิด

ทุกทีที่ชงกาแฟสดจะมีของเหลือกาแฟตกค้าง และคนโดยมากจะสลัดทิ้งไปด้วยไม่รู้ ว่าของเหลือกาแฟสดเหล่านี้มีกำไรอย่างไรน้อย  เรามาดูกันได้เปรียบว่ากากกาแฟสดที่เกิน อาจจะเอามาใช้ทำกำไรได้มากมาย  แทนที่จะไม่ไยดีไปเสียละเลย 1. ใช้เป็นขี้เซาสำหรับปลูกเฌอ : ส่วนที่เหลือกาแฟสดอาจจะนำไปใช้ทำขี้เซาในการปลูกเฌอได้เป็นอย่างดี  ดังที่มีธาตุไนโตรเจนสูง   ไนโตรเจนเป็นตัวประกอบเอ้ของดีเอ็นเอ   อาร์เอ็นเอ  และโปรตีน  ซึ่งพฤกษ์ต้องนำไปใช้ในการเจริญวัย  ส่วนที่เหลือกาแฟสดยังมีโพแทสเซียม  ฟอสฟอรัสและสสารอย่างอื่นอีกปลีกย่อย ที่เอาใจช่วยเพิ่มความเจริญของพฤกษ์ มีทูลจากชาวสวนส่วนแบ่งมากกว่า ต้นกุหลาบเจริญวัยได้ดิบได้ดี มีดอกใหญ่และให้สีสันสวยหรูเมื่อใช้กากกาแฟสดเป็นขี้เซา 2.  ใช้กับสัตว์เลี้ยง  :   นำกากกาแฟสดปนกับน้ำเปล่าแล้วนำไปขัดถูที่ผิวเผินของสัตว์เลี้ยง จะทำให้พื้นผิวและขนของสัตว์มีพลานามัยที่ดีและเงาพริ้งเพราขึ้น บางคนที่เคยใช้อย่างนี้พบว่าอาจช่วยขับไสหมัดได้ด้วย

เรียนต่อต่างประเทศประสบความสำเร็จศึกษาเล่าเรียนหาวิทยาให้กับตนเองที่ดีเต็มที่

เริ่มตั้งแต่มีนิสิตที่มาเรียนต่อต่างประเทศมีพรั่งพร้อมหลายชนชาติที่ต้องไปศึกษาหามันตาที่ต่างประเทศ หัวจิตหัวใจตอนแรกของนิสิตที่ไปเรียนต่อต่างประเทศคือ เหงาหงอย  คะนึงบ้าน  พิจารณาถึงบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย วงศ์วานว่านเครือ เพื่อนเล่น และแฟน ที่พวกเขาต่างก็ไปส่งที่สนามบิน คือนิสิตบางคนพอไปถึงเมืองนอกที่ตัวเองจะเรียน ในที่นี้จะหยิบยกมณฑลออสเตรเลีย โซนจิงโจ้ นิสิตใครก็ตามที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ กว่าจะปรับตัวกับเพื่อนเล่น  การปรับตัวกับแวดวงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับเมืองไทยเลย บางคนปรับตัวไม่ได้ก็กลับมณฑลก็มีหลายคน  การปรับตัวในการเปลืองโภชนา  การใช้เงินก้อน  แม้บางทีนิสิตก็คาดว่าจะดำรงชีวิตกระไรถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสนุกสนาน และนิสิตที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ ต่างก็มีจุดประสงค์ที่ต่างกันคือบางคนไปเพื่อศึกษาหามันตาใส่ตนเองเนื่องมาจากสมัยแต่ละวันเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษขาดไม่ได้มากที่ต้องศึกษายิ่งถ้าได้ศึกษากับความเป็นเจ้าของภาษาจะเป็นการ ดีเลิศ

ระดับโลกในที่ความเป็นเยี่ยมในโปรแกรมขายหน้าร้านที่ถูกสร้างมาเป็นอย่างยอดเยี่ยม

เพราะความเก่งกาจโดดเด่นของโปรแกรมขายหน้าร้าน ซึ่งชิงชัยที่เปลี่ยนแบบจนใช้งานในอาชีพแน่ มีเช่นนี้ 1.โปรแกรมขายหน้าร้านจะไม่ช้าลง เมื่อใช้งานไปนานๆ 2.สามารถแบ่งแยกขายควบคู่กันได้ 3 จอ ในช่วงหัวหมุนๆ เช่น ลูกค้าคนหนึ่งเดินไปเอาของซื้อของขายมาเพิ่ม ลูกค้าอีกคนก็เอาของซื้อของขายมาตั้งให้คิดบัญชี ท่านก็อาจพักการค้าจากลูกค้าคนแรก เปิดใบรับเงินใหม่ได้เลย โดยไม่หยุด ไม่ต้องให้ยืนรอ เมื่อลูกค้าคนแรกกลับมา ท่านก็สลับจอไปขายต่อได้เลย 3.ใช้งานกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ ทำเป็นสั่งพิมพ์บาร์โค้ดจากโปรแกรมขายหน้าร้านได้เลย 4.สามารถตั้งราคาขายเป็นแพ็คได้เหมือนกับ 3 ชิ้นส่วน 6 อะไหล่ 12 อะไหล่ นี่เป็นต้นแบบ ทั้งนี้เพราะจริงๆท่านสามารถบันทึกต่างจากนี้ได้ไม่เล็ก 5.รองอาชีพใน ระบบเครือข่าย (สั่งจับจ่ายโปรแกรมขายหน้าร้านเติม)

หนังสือบทสรุปการเพาะเลี้ยงเมล็ดกาแฟสดประจำปีบัดนี้

ในปีที่เปลี่ยนมาชาวไร่ชาวนาจ่ายเมล็ดกาแฟสด ( เกรดคละ) ในราคากิโลละ 8 – 12 บาท  เพราะส่วนใหญ่มีคนขายท้องถิ่นในเมืองเข้ารับซื้อในที่ตั้ง   ปีการกำเนิด 2551/52  มีแนวโน้มว่า ราคาจักสูงกว่าปีที่แล้ว  ในต้นฤดูสมมติราคาจะอยู่ที่  กิโลละ 10 บาท  และสูงสุดถึงกิโลละ 15 บาท  ด้วยเหตุที่พืชผลรวมต่ำกว่า พืชผลเมล็ดกาแฟสดออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ชาวไร่ชาวนาสามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่ และจำหน่ายได้ราคาดี ในปีการกำเนิด  2551/52  เมืองแพร่มีเขตเพาะเลี้ยงเมล็ดกาแฟสดทั้งปวง  ปริมาณ  815 ไร่  ถดถอยจากปีกลาย 63 ไร่ หรือขบคิดเป็นอัตราร้อยละ 7  เนื่องจากชาวไร่ชาวนาหันไปสร้างหน่อไม้เพื่อส่งไปแจงรูปเป็นหน่อไม้อัดปี๊บ  มีแหล่งเพาะเลี้ยงที่เด่นอยู่ในขอบเขต อำเภอเมือง และอำเภอเด่นชัย  ประเภทที่นิยมสร้าง คือ ประเภทโรบัสต้า และประเภทอราบริก้า ช่วงเวลาพืชผลเมล็ดกาแฟสดออกสู่ตลาด ห้วงเดือน พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552 โดยออกสู่ตลาดเหลือใจในช่วง เดือน ธันวาคม 2551 – มกราคม 2552

รายได้เสริมแก้ไขปัญหาประตูหนีบด้วยประตูอัตโนมัติ

ไม่มีอีกแล้วเสียง รายได้เสริมกู่ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกประตูหนีบ ไม่มีอีกแล้วเมคอัพเปรอะเปรื้อนรอยคราบน้ำตาแห่งความเจ็บปวด ไม่มีอีกแล้วสีม่วงช้ำรอยแห่งความพลั้งเผลอ}ประตูอัตโนมัติสามารถแก้ไขปมปัญหาให้คุณได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์สุดไฮเทค รายได้เสริม ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวคุณขวางทางบานประตูอัตโนมัติ ประตูจะเปิดค้างเพราะระบบเซ็นเซอร์ทำงานระวังความปลอดภัยของตัวสุดรักสุกหวงของคุณ แม้เพียงแค่ปลายก้อยประตูอัตโนมัติก็สามารถจับได้ รายได้เสริม มั่นใจได้เลยกับประตูอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ประตูหนีบมันเป็นเรื่องจิ๊บๆ ชุดเดรสสดใสสำหรับสาวแรกรุ่นหน้าหวาน ขณะนี้แบบชุดเดรสหวานๆกำลังมาแรง สาวน้อยใหญ่ต่างเพียรแต่งหน้าตาให้หวานหยดย้อย สวมชุดเดรสชีฟองสีสดใสโชว์ความขาวม๋วยสวยหวานกันอย่างมาก รายได้เสริม อีกทั้งเพราะชุดเดรสเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ง่ายแถมใช้ได้แทบทุกโอกาสอันควร สามารถแมชชิ่งให้ดูเป็นทางการได้ในขณะเดียวกัน รายได้เสริมก็สามารถใส่ชุดเดรสแบบไปรเวทได้ ทำให้กระแสชุดเดรสมารุ่งพุ่งแรง ยิ่งแปลงทรงผมหยิกธรรมชาติแบบเกาหลี แต่งหน้าอ่อนๆนู้ดๆแบบธรรมชาติ เพิ่มแอสแซสเซอรี่หน่อยๆไม่ว่าจะเป็นต่างหู กำไล เข็มขัดแต่ไม่มากจนเกินไป รายได้เสริม เท่านี้หนุ่มๆก็มองจนเหลียวหลังแล้ว