อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บอกถึงเส้นทางกว่าจะมาเป็นหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้ว่า

ในหลวงของเรา

ใช้เวลา 9 ปีในการประมวญข้อมูลและ 2 ปีในการปฏิบัติการจัดทำ เมื่อปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดทอดพระเนตรแปลงกุหลาบที่พระตำหนักภูพิงค์ ขนาดนั้นได้มีฝูงนกพญาไฟมาเกาะต้นกุหลาบจนเต็มไปหมด ปกตินกชนิดนี้จะหากินบนยอดไม้แต่วันนั้นลงมาเต็มไปหมด เหมือนอยากรับเสด็จฯ ทรงรับสั่งว่า “นั่นนกอะไร ไม่คิดว่าภูพิงค์จะมีของดีเยอะ” นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ติดต่อช่างภาพมาช่วยถ่ายภาพใส่อัลบั้มเพื่อถวายทอดพระเนตร ทรงมีความสุขมาก หลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพไว้ทุกปี จนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ

Credit – ในหลวงของเรา