การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดผลกำไรสูงสุด

ปริศนาพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้เป็นปริศนาใหญ่ที่เกี่ยวกับกับใครก็ตามทุกฝ่าย ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของค่าแรงงานที่สูงอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรค แต่ยังคงเกี่ยวกับกับภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ด้วย การแก้ลงมือกับบัญหาพลังงานนี้จำเป็นต้องวางแผนให้รัดกุม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศมีความเสี่ยงสูงหลายด้าน เพราะได้พึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่สูงมากยิ่งไปกว่านี้ยังต้องคำนึงถึงราคาของพลังงานในอนาคต จากเหตุผลหลายๆ ด้านจะเห็นว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในทางออก แต่แต่ การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องยากที่จะต้องตกลงใจและต้องทำการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างละเอียดซึ่งในปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้ความสอดคล้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ได้ทำแผนการศึกษารวมไปถึงการทำงานในช่วงเวลา 13 ปีของโครงการ ซึ่งการตกลงใจว่าจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่นั้น ต้องใช้เวลาประมาณสามปีในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข่าวสารและองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อช่วยในการตกลงใจที่จะดำเนินงานต่อไปจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งบุคคลทั่วไป ภาคอุตสาหกรรมและภาคBusinessที่จะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการแก้ไขกิจการต่างๆ สำหรับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบการพลังงานซึ่งประกาศใช้แล้ว มีกองทุนเพื่อการแก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นเมืองที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า